Akkerranden - Ruurhoeve

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Akkerranden

Melkveehouderij

In 2011 zijn we begonnen met de aanleg van akkerranden rondom onze boerderij.

Akkerranden zijn bufferstroken met gras, graan of bloemen langs perceelsranden die verschillende functies kunnen hebben, zoals:  

  • Meer biodiversiteit bijen, vlinders, en dergelijke

  • Voorkomen van emissie van mest richting oppervlaktewater

  • Stimulering van natuurlijke vijanden van plaaginsecten

  • Verbetering van toegankelijkheid van het perceel


Over het algemeen worden de stroken niet bemest of met gewasbeschermingsmiddelen behandeld.

Akkerranden leveren voor een teler geen echte economische meerwaarde op, subsidie is dus noodzakelijk om akkerranden aan te leggen en onderhouden.

De vorm, levensduur(een- of meerjarig), het gewas wat vervangen is en de voorwaarden van een rand bepalen de jaarkosten van een akkerrand.

Subsidies
In vrijwel iedere provincie van Nederland zijn er akkerrandenregelingen ingesteld, en sinds 2011 is er zelfs een landelijke subsidie beschikbaar gesteld.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu